5 ทักษะพื้นฐาน สำหรับผู้ประกอบการ SME


รายละเอียด

  5 ทักษะพื้นฐาน สำหรับผู้ประกอบการ SME


  การประกอบธุรกิจส่วนตัว ไม่ว่าจะในระดับใด ล้วนมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานทั้งสิ้น

  และมีความเป็นไปได้อย่างมากที่การดำเนินธุรกิจ จะไม่ได้รับผลประกอบการตามเป้าหมายในแผนธุรกิจที่จัดทำมาเป็นอย่างดี
  SME Development Skills เป็นทางออกของการลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SME

  โดยได้ศึกษา และพบว่าทักษะที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จะประกอบด้วย 5 ทักษะพื้นฐาน คือ

  1. Entrepreneurial Skills 
  2. Managerial Skills 
  3. Interpersonal and Marketing Communication Skills
  4. Environmental Adaptation Skills 
  5. Business Development Skills 


รีวิวรายการแนะนำ

5 ทักษะพื้นฐาน สำหรับผู้ประกอบการ SME


Entrepreneurial Skills ทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการ (FREE)


Managerial Skills ทักษะการบริหารจัดการ (FREE )


Interpersonal and Marketing Communication Skills ทักษะการสื่อสารและการตลาด


Environmental Adaptation Skills ทักษะการปรับตัว