ประวัติศาสตร์ และแนวคิดธุรกิจค้าปลีก


รีวิวรายการแนะนำ

ประวัติศาสตร์ และแนวคิดธุรกิจค้าปลีก


พัฒนาการของระบบค้าปลีก


The Target Store Strategy


วิเคราะห์โครงสร้างระบบค้าปลีกในปัจจุบัน : Mirroring Effect


การออกแบบองค์กรค้าปลีกบน Value Concept