การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคนั้นต้องใช้เวลา ซึ่งรูปแบบการสร้างแบรนด์ แบ่งได้ดังนี้

รูปแบบการสร้างแบรนด์

หัวข้อ :

เครื่องมือสร้างแบรนด์ให้ตรงใจลูกค้า

เครื่องมือสร้างแบรนด์ให้ตรงใจลูกค้า

หัวข้อ :

การสื่อสารถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์นั้นมี่ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าเพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจและทำให้แบรนด์มีคุณค่าสูงขึ้น

การสื่อสารถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์

หัวข้อ :

ทำอย่างไรถึงจะให้ “แบรนด์” ประสบความสำเร็จ

ทำอย่างไรถึงจะให้ “แบรนด์” ประสบความสำเร็จ

หัวข้อ :

ผู้ประกอบการต้องไม่มองข้ามเรื่อง

เทคนิคบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ยั่งยืน

หัวข้อ :

กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเดิม

กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเดิม

หัวข้อ :

สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าด้วย CRM

สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าด้วย CRM

หัวข้อ :

3 เคล็ดลับ 6 ขั้นตอน สู่ CRM

3 เคล็ดลับ 6 ขั้นตอน สู่ CRM

หัวข้อ :

Tips for Building Customer Loyalty

Tips for Building Customer Loyalty

หัวข้อ :

9 ขั้นตอนสร้างคุณค่าและความพึงพอใจแก่ลูกค้า คือเป้าหมายสำคัญของการตลาด ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ การให้บริการและข้อเสนอทางการตลาดที่ดี

9 ขั้นตอนสร้างคุณค่าและความพึงพอใจแก่ลูกค้า

หัวข้อ :

การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ถือเป็นกลยุทธ์หรือวิธีการเพิ่มยอดขายแก่ธุรกิจในระยะยาว ผู้ประกอบการจะต้องตระหนักและเห็นความสำคัญของลูกค้า

5 เคล็ดลับสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

หัวข้อ :

การจัดการธุรกิจบริการ

การจัดการธุรกิจบริการ

หัวข้อ :

หลักการเบื้องต้นในการให้บริการ

หลักการเบื้องต้นในการให้บริการ

หัวข้อ :

Step By Step กับการบริการแบบใจสู่ใจ

Step By Step กับการบริการแบบใจสู่ใจ

หัวข้อ :

เทคนิคพัฒนาคุณภาพการบริการ ด้วยความฉลาดทางอารมณ์

เทคนิคพัฒนาคุณภาพการบริการ ด้วยความฉลาดทางอารมณ์

หัวข้อ :

หลักในการรับมือลูกค้า

หลักในการรับมือลูกค้า

หัวข้อ :

เทคนิคการใช้คำพูดเพื่อให้บริการลูกค้าเจ้าปัญหา

เทคนิคการใช้คำพูดเพื่อให้บริการลูกค้าเจ้าปัญหา

หัวข้อ :

เทคนิคปฏิเสธลูกค้าให้ได้ใจลูกค้า

เทคนิคปฏิเสธลูกค้าให้ได้ใจลูกค้า

หัวข้อ :

การสร้างสรรค์คำพูดเพื่อระงับอารมณ์ลูกค้า

การสร้างสรรค์คำพูดเพื่อระงับอารมณ์ลูกค้า

หัวข้อ :

เทคนิคการปิดการขาย

เทคนิคการปิดการขาย

หัวข้อ :

แนวโน้มธุรกิจร้านอาหารในปี 2560

แนวโน้มธุรกิจร้านอาหารในปี 2560 : อ.ชิดชนก แก้วอัมพร

หัวข้อ :

โมเดลธุรกิจร้านอาหาร ร้านอาหารเบื้องต้นกับการประเมิน 4 ด้าน

โมเดลธุรกิจร้านอาหาร ร้านอาหารเบื้องต้นกับการประเมิน 4 ด้าน : อ.สุภัค หมื่นนิกร

หัวข้อ :

รู้ทัน รู้ทาง รูปแบบธุรกิจพิชิตยอดขาย

รู้ทัน รู้ทาง รูปแบบธุรกิจพิชิตยอดขาย : อ.สุภัค หมื่นนิกร

หัวข้อ :

กลยุทธ์การเลือกเปิดร้านอาหารให้ตรงกลุ่ม

กลยุทธ์การเลือกเปิดร้านอาหารให้ตรงกลุ่ม : อ.ชรัว ชรัวอังศุธร

หัวข้อ :

Location ใครว่าไม่สำคัญ เลือกเปิดร้านยังไงให้ปัง

Location ใครว่าไม่สำคัญ เลือกเปิดร้านยังไงให้ปัง : อ.เกียรติศักดิ์ ฉมาภิสิษฐ

หัวข้อ :

ออกแบบเมนูอย่างไร ยอดขายเพิ่ม : อ.เกียรติศักดิ์ ฉมาภิสิษฐ

หัวข้อ :

กลยุทธ์การตลาดสำหรับร้านอาหาร

กลยุทธ์การตลาดสำหรับร้านอาหาร : อ.นิติรุจน์ อติพัฒนะพงศ์ กับ อ.ธีรศักดิ์ แก้วประเสริฐศิลป์

หัวข้อ :

เคล็ดลับการทำการตลาดสำหรับร้านอาหาร

เคล็ดลับการทำการตลาดสำหรับร้านอาหาร : อ.เกียรติศักดิ์ ฉมาภิสิษฐ

หัวข้อ :

Local store Marketing

Local store Marketing : อ.เกียรติศักดิ์ ฉมาภิสิษฐ

หัวข้อ :

แผนการตลาดสำหรับร้านอาหารร้านเดียวกับร้านอาหารที่เป็นเชน : อ.เกียรติศักดิ์ ฉมาภิสิษฐ

หัวข้อ :

วางแผนการตลาดร้านค้า ต่อยอดผลกำไรสร้างยอดขายอย่างมั่นคง

วางแผนการตลาดร้านค้า ต่อยอดผลกำไรสร้างยอดขายอย่างมั่นคง : อ.เกียรติศักดิ์ ฉมาภิสิษฐ

หัวข้อ :

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์สำหรับร้านอาหาร

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์สำหรับร้านอาหาร : อ.สุภัค หมื่นนิกร กับ อ.ชิดชนก แก้วอัมพร

หัวข้อ :

แบรนด์กับร้านอาหารสำคัญแค่ไหน ??

แบรนด์กับร้านอาหารสำคัญแค่ไหน ?? : อ.ชิดชนก แก้วอัมพร

หัวข้อ :

เคล็ด( ไม่)ลับ เพิ่มยอด ฉบับ Big Brand

เคล็ด (ไม่) ลับ เพิ่มยอดขาย ฉบับ Big Brand : อ.เกียรติศักดิ์ ฉมาภิสิษฐ

หัวข้อ :

ธุรกิจเล็ก -ใหญ่ รวยปัง ดังเพราะแบรนด์

ธุรกิจเล็ก - ใหญ่ รวยปัง ดังเพราะแบรนด์ : อ.ชิดชนก แก้วอัมพร

หัวข้อ :

การสร้างเอกลักษณ์ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจ

การสร้างเอกลักษณ์ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจ : อ.พริษฐ์ อนุกูลธนาการ

หัวข้อ :

Digital Marketing สำหรับร้านอาหาร

Digital Marketing สำหรับร้านอาหาร : อ.ธีรศักดิ์ แก้วประเสริฐศิลป์

หัวข้อ :

Online Marketing รวยง่ายๆ แค่เข้าใจคลิก

Online Marketing รวยง่ายๆ แค่เข้าใจคลิก : อ.ธีรศักดิ์ แก้วประเสริฐศิลป์

หัวข้อ :

กลยุทธ์การขยายธุรกิจร้านอาหาร

กลยุทธ์การขยายธุรกิจร้านอาหาร : อ.ชรัว ชรัวอังศุธร

หัวข้อ :

การบริหารงานบุคคลสำหรับร้านอาหาร

การบริหารงานบุคคลสำหรับร้านอาหาร : อ.นิติรุจน์ อติพัฒนะพงศ์

หัวข้อ :

ร้านจะรุ่งด้วยทีมที่ดี : อ.นิติรุจน์ อติพัฒนะพงศ์

หัวข้อ :

คนฟู๊ด Good Brand

หัวข้อ :

เรียนรู้การสร้างการบริการแบบ QSC

เรียนรู้การสร้างการบริการแบบ QSC : อ.ชรัว ชรัวอังศุธร

หัวข้อ :

model ร้าน ...จากตำนานสู่มาตรฐานธุรกิจ

กรณีศึกษา Model ร้านจากตำนานสู่มาตรฐานธุรกิจ : ฉ่อยเป็ดย่าง

หัวข้อ :

สร้างธุรกิจร้านอาหารให้มั่นคงและได้ใจลูกค้าไปนานๆ ต้องมีวิธีใดบ้าง?

กรณีศึกษา วิธีการสร้างธุรกิจให้มั่นคงและได้ใจลูกค้าไปนานๆ : ชูบา ชาบู

หัวข้อ :

กลยุทธ์การตลาดและการสร้างโมเดลร้านอาหาร

กรณีศึกษา กลยุทธ์การตลาดและการสร้างโมเดลร้านอาหาร : LoafBakery & Cafe

หัวข้อ :

คอนเซปต์ร้านอาหารแบบไหน ที่โดนใจผู้บริโภคสมัยใหม่

กรณีศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาคอนเซปต์ร้านอาหารให้โดนใจผู้บริโภค : All Day All Night

หัวข้อ :

สุดยอดกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์แบบ “มานีมีหม้อ”

กรณีศึกษา กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการตลาด : มานีมีหม้อ

หัวข้อ :

กลยุทธ่การตลาดที่ร้านอาหารต้องทำเพื่อเพิ่มยอดขาย

กรณีศึกษา กลยุทธ่การตลาดที่โดนใจลูกค้า : Penguin Eat Shabu

หัวข้อ :

ความแตกต่างสร้างความได้เปรียนให้กับร้านอาหารประเภทเดียวกัน

กรณีศึกษา ชาบูลูกหมีมีดีที่แตกต่าง : Teddy Shabu Shabu

หัวข้อ :

การสร้างดรีมทีมร้านอาหาร : ร้าน รสเด็ดกุ้งกระทะ

กรณีศึกษา การสร้างดรีมทีมร้านอาหาร : รสเด็ดบุฟเฟ่ต์ กุ้งกระทะ

หัวข้อ :

ติดตามการทำการตลาดออนไลน์ให้ปังกับวิธีคิดของคนรุ่นใหม่

กรณีศึกษา การตลาดออนไลน์เพิ่มยอดขายทะลุเป้า : Jones Salad

หัวข้อ :

เพื่อให้ธุรกิจครอบครัวเจริญยั่งยืนต้องต้องรู้ถึงเคล็ดลับการส่งต่อและขยายธุรกิจครอบครัว

กรณีศึกษา เคล็ดลับการส่งต่อและขยายธุรกิจครอบครัว : โกปี้เฮียะไถ่กี่

หัวข้อ :

ธุรกิจจะสำเร็จได้เร็วหากเราเลือกที่จะทำในสิ่งที่เรามีความชำนาญ

กรณีศึกษา สร้างธุรกิจให้สำเร็จได้จากความชำนาญ : ลูกชิ้นหมูฮีโร่

หัวข้อ :

การเปิดร้านอาหารบนห้างสรรพสินค้ามีการแข่งขันสูง จะทำอย่างไรให้ลูกค้าเข้าร้าน

กรณีศึกษา เคล็ดลับการเปิดร้านอาหารราคาถูกบนห้างสรรพสินค้า : กินเตี๋ยวกัน

หัวข้อ :

คุณภาพของอาหารเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความสำเร็จของร้านอาหารได้อย่างไร

กรณีศึกษา พัฒนาคุณภาพสร้างความสำเร็จของร้านอาหาร : Naeki Sushi

หัวข้อ :

Cafe Amber สร้างจุดเด่น เน้นความชำนาญ เพิ่มยอดขายอย่างยั่งยืน

กรณีศึกษา สร้างจุดเด่น เน้นความชำนาญ เพิ่มยอดขายอย่างยั่งยืน : Cafe Amber

หัวข้อ :

คอนเซปต์ร้านที่ชัดเจนจะช่วยให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและจดจำร้านได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

กรณีศึกษา ต่อยอดความสำเร็จด้วยแนวคิดที่ไม่เหมือนใคร : Rock n' Roll Sushi Cafe

หัวข้อ :

การต่อยอดธุรกิจ คือ สิ่งหนึ่งที่จะสร้างรายได้และเพิ่มยอดขายให้กับร้านของเรา

กรณีศึกษา การออกแบบสินค้าและการต่อยอดธุรกิจ : Jellifi Cafe

หัวข้อ :

tomyum ster ต้มยำฉบับโกอินเตอร์

กรณีศึกษา Tomyum Ster ต้มยำฉบับโกอินเตอร์ : Tomyum Ster

หัวข้อ :