สมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึง VDO ฟรีกว่า 40 เรื่อง

avatar

กุญแจดอกที่ 3 Satisfying: ความพึงพอใจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า


สมัครศึกษาชุดความรู้ Bizlearning.asia