สมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึง VDO ฟรีกว่า 40 เรื่อง

avatar

กุญแจดอกที่ 1 Identifying : 5 ขั้นตอน ของกระบวนการตัดสินใจซื้อ และการแบ่งส่วนตลาด


สมัครศึกษาชุดความรู้ Bizlearning.asia